Marco VALLI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Hospodářský a měnový výbor 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradník 

Rozpočtový výbor 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kapitálové požadavky (nařízení) (A8-0242/2018 - Peter Simon) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) (A8-0218/2018 - Gunnar Hökmark) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt