Alfred SANT : Životopis 

Původní znění : EN 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 03/03/2015 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

 • 1979-1979 : vysoká škola, –: Harvardova univerzita, USA
 • 1976-1976 : vysoká škola, –: Bostonská univerzita, USA
 • 1970-1970 : vysoká škola, –: Technický institut pro veřejnou správu (ITAP) (nyní sloučený s Národní školou administrativy (ENA)), Paříž
 • 1968-1968 : vysoká škola, –: Maltská univerzita

Profesní dráha 

 • 1970-1975 : diplomat, maltská mise při EU, Brusel (veřejná správa)
 • 1979-1979 : soukromé a veřejné konference (soukromý sektor)
 • 1978-1978 : novinář – politika/ekonomie (–)

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
 • 1984-1988 : předseda Labouristické strany
Funkce v parlamentu členského státu  
 • 1987-2013 : poslanec
Funkce ve vládě členského státu  
 • 1992-2008 : hlavní představitel opozice / předseda vlády
Funkce v orgánech EU  
 • 2002-2014 : člen Evropské konvence

Ostatní činnosti 

 • 01/01/1968-... : autor divadelních her, románů a povídek (v maltštině)

Kontakt