Sorin MOISĂ : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Poslední činnosti 

Technologie distribuovaných účetních knih a blockchain: budování důvěry s vynecháním zprostředkovatelů (B8-0397/2018) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Trojrozměrný tisk: práva duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnost (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Sorin MOISĂ  
Sorin MOISĂ 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt