Sorin MOISĂ : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k výroční zprávě o politice EU v oblasti hospodářské soutěže  
- INTA_AD(2016)589318 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na straně jedné a Gruzií na straně druhé  
- INTA_AD(2014)537396 -  
-
INTA 

Kontakt