Cécile Kashetu KYENGE : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Členka 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem 

Náhradnice 

Výbor pro rozvoj 

Poslední činnosti 

Kamerun IT  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-104-0000)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt