Jens GIESEKE : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Indií 

Náhradník 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Výbor pro rybolov 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Kontakt