Laura AGEA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Palestinou 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Hospodářský a měnový výbor 
Petiční výbor 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace pro vztahy s Kanadou 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Kontakt