Fabio Massimo CASTALDO : Úvodní stránka 

Místopředseda 

PE  
Evropský parlament 

Úkoly místopředsedy: 

  • lidská práva a demokracie kromě sítě nositelů Sacharovovy ceny (spolu s místopředsedou Teličkou)
  • člen pracovní skupiny pro budovy, dopravu a ekologický Parlament
  • člen pracovní skupiny pro inovační strategii v oblasti IKT
  • zastupování předsedy EP v mnohostranných orgánech (kromě oblasti bezpečnosti) včetně UN+ a WTO
  • zastupování předsedy EP v otázkách týkajících se vztahů s evropskými hospodářskými sdruženími
  • zastupování předsedy EP v otázkách týkajících Latinské Ameriky (spolu s místopředsedou Gebhardtem)

Člen 

BURO  
Předsednictvo Evropského parlamentu 
Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 
Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 

Poslední činnosti 

Kamerun  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.2)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 
Brunej  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.3)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt