Arne GERICKE : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 31-05-2017 : Familien-Partei Deutschlands (Německo)
 • 01-06-2017 / 14-10-2018 : Freie Wähler (Německo)
 • 15-10-2018 / 01-07-2019 : Bündnis C (Německo)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 13-02-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 14-02-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 15-09-2014 / 18-11-2014 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 19-11-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO V PODOBĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ k využívání nástrojů politiky soudržnosti v regionech k řešení demografické změny  
- FEMM_AD(2017)606232 -  
-
FEMM 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky  
- FEMM_AD(2019)630494 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/106/ES o minimální úrovni výcviku námořníků a zrušuje směrnice 2005/45/ES  
- EMPL_AD(2018)627001 -  
-
EMPL 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce (A8-0290/2017 - Barbara Matera) DE  
 

Die Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft mit dem klaren Ziel der Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union ist ein wichtiges Signal gegen Steuersünder und tricksende Großkonzerne. Das unterstütze ich.

Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC (A8-0279/2017 - Javier Couso Permuy) DE  
 

Als Koordinator meiner EKR-Fraktion für die EU-AKP-Delegation habe ich für das Übereinkommen zur Errichtung der internationalen EU-Lateinamerika/Karibik-Stiftung gestimmt.

Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě (A8-0167/2017 - Daniela Aiuto) DE  
 

Ich habe für den Bericht zu Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe gestimmt, da wir einheitliche Vereinbarungen auf höchstem Niveau zum Schutz der Fahrgäste brauchen.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o osobách s Downovým syndromem  
- P8_DCL(2016)0118 - Nevzato v potaz  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 69 - 22-02-2017
Písemné prohlášení o jednotném odstavném pruhu na všech dálnicích v Evropské unii  
- P8_DCL(2016)0068 - Nevzato v potaz  
Arne GERICKE , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ádám KÓSA , Romana TOMC , Milan ZVER , Csaba MOLNÁR , Pavel POC , Miroslav POCHE , Tibor SZANYI , István UJHELYI , Evžen TOŠENOVSKÝ , Ivo VAJGL , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Deirdre CLUNE  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 33 - 13-12-2016
Písemné prohlášení o zastavení odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně  
- P8_DCL(2016)0048 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Přijato (datum) : 27-07-2016
Seznam podepsaných osob : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Počet signatářů : 414 - 27-07-2016

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech