Julia REDA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Výbor pro právní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Náhradnice 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Poslední činnosti 

Julia REDA  
Julia REDA 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt