Dietmar KÖSTER : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradník 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Kontakt