Laura FERRARA : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro právní záležitosti 

Členka 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Podvýbor pro lidská práva 

Poslední činnosti 

Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) IT  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt