Daniela AIUTO : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradnice 

Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Poslední činnosti 

Kontakt