Maria HEUBUCH : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem 

Členka 

Výbor pro rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Výbor pro rybolov 

Poslední činnosti 

Kontakt