Emil RADEV : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro právní záležitosti 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Náhradník 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy s Irákem 

Poslední činnosti 

Kontakt