Sergei STANISHEV : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Člen 

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Rozpočtový výbor 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 

Kontakt