Salvatore CICU : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k výroční zprávě o finančních činnostech Evropské investiční banky  
- INTA_AD(2018)625387 -  
-
INTA 
STANOVISKO k výroční zprávě o finančních činnostech Evropské investiční banky  
- INTA_AD(2016)589330 -  
-
INTA 
STANOVISKO k Evropské investiční bance (EIB) – výroční zprávě za rok 2014  
- INTA_AD(2015)567827 -  
-
INTA 
STANOVISKO k Evropské investiční bance (EIB) − Výroční zpráva za rok 2014  
- REGI_AD(2015)567790 -  
-
REGI 
STANOVISKO k tématu „Směrem k evropské energetické unii“  
- INTA_AD(2015)560712 -  
-
INTA 

Kontakt