Salvatore CICU : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o druhu Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Nevzato v potaz  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 16 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o podpoře evropského odvětví obilovin  
- P8_DCL(2016)0132 - Nevzato v potaz  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 21 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o zavíječi zimostrázovém (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Nevzato v potaz  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 16 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o statusu vlka obecného (canis lupus) jako chráněného druhu  
- P8_DCL(2016)0127 - Nevzato v potaz  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 15 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o potravinářských přídatných látkách E249 a E250  
- P8_DCL(2016)0125 - Nevzato v potaz  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum zahájení : 30-11-2016
Platné do : 01-03-2017
Počet signatářů : 19 - 02-03-2017
Písemné prohlášení o důležitosti specializované technické odborné přípravy mladých lidí, kteří chtějí pracovat v primárním sektoru  
- P8_DCL(2016)0121 - Nevzato v potaz  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 25 - 22-02-2017
Písemné prohlášení o boji proti padělání v odvětví vína a lihovin  
- P8_DCL(2016)0120 - Nevzato v potaz  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 23 - 22-02-2017
Písemné prohlášení o nehmotném kulturním dědictví, kterým jsou znalostní postupy pro výrobu vína  
- P8_DCL(2016)0108 - Nevzato v potaz  
Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU  
Datum zahájení : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatářů : 27 - 25-01-2017
Písemné prohlášení o dětských obětech násilí, zneužívání a špatného zacházení  
- P8_DCL(2016)0107 - Nevzato v potaz  
Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU  
Datum zahájení : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatářů : 38 - 04-01-2017
Písemné prohlášení o nařízení týkajícím se širokopásmového připojení  
- P8_DCL(2016)0091 - Nevzato v potaz  
Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Stefano MAULLU , Salvatore CICU , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Takis HADJIGEORGIOU , Theodoros ZAGORAKIS , Eric ANDRIEU , Patricija ŠULIN  
Datum zahájení : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatářů : 63 - 13-12-2016

Kontakt