Giulia MOI : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 
Delegace pro vztahy s Indií 

Náhradnice 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Kontakt