Angel DZHAMBAZKI : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-01-2017 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen
 • 16-01-2017 / 28-02-2018 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : VMRO (Bulharsko)

Místopředseda 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro právní záležitosti
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro právní záležitosti
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 12-09-2017 / 24-10-2017 : Zvláštní výbor pro terorismus

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU  
- CULT_AD(2018)627580 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti  
- JURI_AD(2018)625406 -  
-
JURI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě  
- CULT_AD(2018)618293 -  
-
CULT 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF  
- JURI_AD(2019)630425 -  
-
JURI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2017  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) BG  
 

. – Уважаеми колеги, Предполагам ще се повторя като много други от Вас, които казват, че Еразъм+ е най-сполучливата ни програма и никой досега не е оспорил нейното съществуване или полза. Истината е, че Еразъм+ дава старт на стотици хиляди млади хора всяка година, но и да не забравяме, че тя се ползва не само от младите, ползва се и за провеждане на стаж, натрупване на опит, а и за работа като доброволци в чужбина. Сега гласуваме удължаването на програмата с идеята и бюджетът ѝ да нарасне, за да може да стигне до повече участници и с размяната на познания и добри практики нашите държави да просперират, да премахнем двойните стандарти в Европейския съюз и да дадем възможност за развитие на нашите деца и внуци на една сигурна земя, в която пазим традициите и обичаите си и се гордеем да ги покажем на съседите си. Целта на тази програма трябва да е обогатяване на участниците посредством размяна на практики. Нека да бъдем обединени в разнообразието! Благодаря за вниманието!

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o odsouzení mučení a poprav dětí v Saúdské Arábii  
- P8_DCL(2016)0126 - Nevzato v potaz  
Franz OBERMAYR , Harald VILIMSKY , Barbara KAPPEL , Georg MAYER , Lorenzo FONTANA , Gerolf ANNEMANS , Peter LUNDGREN , Rolandas PAKSAS , Beatrix von STORCH , Angel DZHAMBAZKI  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 45 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o reformě v oblasti vysokoškolského vzdělávání v Bělorusku  
- P8_DCL(2016)0122 - Nevzato v potaz  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 74 - 22-02-2017
Písemné prohlášení o osobách s Downovým syndromem  
- P8_DCL(2016)0118 - Nevzato v potaz  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 69 - 22-02-2017

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Kontakt