Angel DZHAMBAZKI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro právní záležitosti 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými 

Poslední činnosti 

Kontakt