Bolesław G. PIECHA : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Polsko)

Předseda 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU

Místopředseda 

 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 17-09-2014 / 24-11-2014 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 25-11-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 03-06-2015 / 01-07-2015 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-05-2016 / 16-06-2016 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
STANOVISKO ke komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019  
- ENVI_AD(2019)631843 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2017  
- ENVI_AD(2019)627683 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017  
- ENVI_AD(2019)627699 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech