Anders Primdahl VISTISEN : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro zahraniční věci 

Člen 

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Palestinou 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Evropská pohraniční a pobřežní stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt