Karol KARSKI : Úvodní stránka 

Člen 

BURO  
Předsednictvo Evropského parlamentu 
QUE  
Kvestoři 

Úkoly kvestora: 

  • služby pro poslance (lékařská služba, jesle pro děti poslanců, evropské školy)
  • kancelářské vybavení pro poslance
  • využívání audiovizuálního zařízení Parlamentu poslanci
  • dodržování pravidel pro pořizování záznamů zástupci sdělovacích prostředků a osobami, které nezastupují sdělovací prostředky, v prostorách Evropského parlamentu
  • centrální prezenční rejstřík a prezenční listiny v jednacím sále a v zasedacích místnostech pro schůze výborů a politických skupin
  • technické otázky související s rejstříkem lobbistů, dlouhodobý přístup návštěvníků do vyhrazených prostor
  • poštovní služba a tiskárna
  • člen kontaktní skupiny předsednictva pro Dům evropských dějin (spolu s ním i pan Maňka)
Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Poslední činnosti 

Kontakt