Krzysztof HETMAN : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Poslední činnosti 

Krzysztof HETMAN  
Krzysztof HETMAN 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt