Julia PITERA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 
Delegace pro vztahy s Běloruskem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradnice 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Petiční výbor 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Kontakt