Jana ŽITŇANSKÁ : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Členka 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny (A8-0360/2018 - Eva Maydell) SK  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
NAIADES II – akční program na podporu vnitrozemské vodní dopravy (B8-0079/2019) SK  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Ochrana zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) SK  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt