Pál CSÁKY : Životopis 

Původní znění : SK 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 04/03/2015 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

  • 1976-1980 : vysoká škola, chemie: Univerzita Pardubice

Profesní dráha 

  • 1981-1990 : hlavní technolog

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
  • 1990-2007 : místopředseda strany MKDH-SMK (MKDM-MKP)
  • 2007-2010 : předseda strany SMK (MKP)
Funkce v parlamentu členského státu  
  • 1990-1998 : předseda poslaneckého klubu MKDH (MKDM)
  • 2006-2010 : místopředseda poslaneckého klubu SMK (MKP)
Funkce ve vládě členského státu  
  • 1998-2006 : místopředseda vlády Slovenské republiky

Kontakt