Pál CSÁKY : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k provádění ustanovení Smlouvy týkající se občanství EU  
- PETI_AD(2018)623689 -  
-
PETI 
STANOVISKO k možnostem EU, jak zlepšit přístup k lékům  
- PETI_AD(2016)582217 -  
-
PETI 
STANOVISKO ke kontrole uplatňování práva EU: Výroční zprávě za rok 2014  
- PETI_AD(2016)576696 -  
-
PETI 
STANOVISKO ke stavu dodržování základních práv v Evropské unii (v letech 2013–2014)  
- PETI_AD(2015)549253 -  
-
PETI 

Kontakt