Pál CSÁKY : Písemná vysvětlení hlasování 

Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 183 jednacího řádu

Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 

A munkavállalók szabad mozgása az Unió egyik alapszabadsága, amelynek a legfontosabb elve a fogadó tagállambeli munkavállalóhoz viszonyított bármely megkülönböztetés tilalma. A meglévő uniós szabályok egyértelműen rögzítik, hogy a szabad mozgás jogával élő munkavállalóknak a hazai munkavállalókkal azonos szociális és adókedvezményeket kell biztosítani. Az Európai Parlament álláspontja ugyanazt a protekcionista irányt követi, mint a kiküldetési irányelv. Célja a másik tagállamban történő munkavégzés megnehezítése, sőt ellehetetlenítése: jogvesztést előidéző intézkedésekkel és adminisztratív akadályokkal.
Egyes tagállamok, mint Ausztria, Dánia, Írország, Németország és Hollandia szorgalmazzák a családi ellátások indexálásának uniós szintű bevezetését. (A módszer lényege, hogy az adott tagállam nem biztosítja minden szülő számára egyaránt ugyanazokat az előnyöket, hanem a családi ellátás összegét a gyermek tartózkodási helye szerinti tagállam körülményeihez igazítva, a megélhetési költségek alapján számolja ki.) A családi ellátások indexálásával a más tagállamban, mondjuk Ausztriában dolgozó közép-európai, így például a szlovákiai magyar munkavállalók is rosszabbul járnának. Ezért ellenzem az indexálását, ezért az ellen szavaztam, mert az indexálás a mobil munkavállalók és családjaik helyzetének radikális romlását eredményezné.

Nakládání s odpady (B8-0231/2019) HU  
 

A parlamenthez az elmúlt időszakban sok, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos petíció érkezett az EU számos tagállamából. Modern életünk egyik negatív hozadéka a felhalmozott hulladék, ezért ezzel a témával uniós szinten, koordináltan is foglalkozni kell. A petíciók alapján készítette el a Petíciós Bizottság azt az állásfoglalást, amely azokra a nehézségekre, problémákra hívja fel a figyelmet, amelyek tagállami szinten, a hulladék kezelése eltávolítása során jelentkeznek. Sajnálatos módon Szlovákia is azon érintett tagállamok közé tartozik, ahonnan érkeztek petíciók, hogy felhívják az EU figyelmét és segítséget kérjenek akár a veszélyesnek számító hulladék (Vereknye), vagy a tervezett hulladékégető (Párkány) kérdésében.
Az állásfoglalás felhívja a tagállamokat, hogy legyenek következetesek és tartsák be az uniós irányelvekben leírtakat. A dokumentum az oktatásra és nevelésre is kitér, mint fontos tényezőre a hulladékkezelés kérdésében, és a szemetelés megelőzésében. Támogattam a jelentést.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (A8-0270/2018 - David Casa) HU  
 

Az irányelv célja minimumkövetelmények meghatározása, de tekintettel kell lennünk a szubszidiaritás elvére is, mivel a családjogi kérdések meghatározása tagállami hatáskörbe tartozik. A tagállamok nyújthatnak az irányelvben lefektetettnél kedvezőbb feltételeket. Úgy gondolom, hogy a tagállamokra kell bízni, hogy az irányelven túlmenően hogyan támogatják a nőket, a családokat. Az ellátási szintet úgy kell meghatározni a tagállamoknak, hogy erősítsék a szülői szabadság mindkét szülő általi igénybevételét. Támogatom, hogy a szülői szabadságot legfeljebb a gyermek 8 éves koráig ki lehessen venni és a gondozói szabadság intézményét is, de a részlet szabályokat itt is a tagállamoknak kell kidolgozniuk. A jelentést a szavazás során nem támogattam.

Následné kroky ESVČ dva roky po zprávě EP o strategické komunikaci EU s cílem bojovat proti propagandě, kterou proti ní vedou třetí strany (A8-0031/2019 - Anna Elżbieta Fotyga) HU  
 

A jelentés ösztönzi a tagállamok közötti szoros együttműködést, valamint arra is felszólítja őket és az EU-s intézményeket, hogy a folyamatos félretájékoztatási kampányokkal szemben növeljék a tudatosságot, illetve fordítsanak fokozott figyelmet ezek hatásának és hatékonyságának alapos elemzésére az ellenintézkedések proaktív és gyors módon történő kidolgozására A szólás és a véleménynyilvánítás szabadsága, a médiapluralizmus az ellenállóképes demokratikus társadalmak középpontjában állnak és a leghatásosabb eszközként szolgálnak a félretájékoztatási kampányok és az ellenséges propaganda ellenében. Európai szinten fontos, hogy a tagállamok a propaganda, a manipuláció és a félretájékoztatás kezelése érdekében biztosítsák a hatékony információcserét minden illetékes hatóságuk között. A fentiek értelmében szavazatommal támogattam a jelentést.

Zpráva o Turecku za rok 2018 (A8-0091/2019 - Kati Piri) HU  
 

A jelentés nem segíti elő a két fél közötti párbeszédet. Ezzel szemben a csatlakozási tárgyalások felfüggesztésére szólítja föl az EU-t, ezzel is akadályozva az EU-nak a konstruktív szerepét az országban végbemenő fejlemények megvitatásában. Nem tudtam támogatni a jelentést. Törökország az Európai Unió fontos partnere. Számos globális kihívás, mint például a migráció kérdése vagy a terrorizmus elleni küzdelem, csakis szoros globális együttműködés révén kezelhető. Éppen ezért az EU-nak továbbra is folytatni kell a párbeszédet Törökországgal. Tagjelölt országként az unió elvárja, hogy partnere a demokráciát, az emberi jogokat, a jogállamiságot és valamennyi alapvető szabadságot a legmagasabb szinten érvényesítsen, hiszen ezen értékek képezik az alapját az EU-nak valamennyi harmadik országgal fenntartott kapcsolatának.

Výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) (A8-0219/2016 - Daniel Dalton) HU  
 

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer 2012-ben jött létre, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egymás között kicseréljék az Unióban hozott, azonban nagyrészt uniós állampolgárokat érintő büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó információkat. Bár már jelenleg is van lehetőség, hogy az ECRIS-en keresztül a tagállamok harmadik országok állampolgáraira vonatkozó információkat is kicseréljenek egymással, de nincs olyan közös európai eljárás vagy mechanizmus, amely révén ez hatékonyan történhetne. A megszavazott rendelet-tervezet ezt a már működő jogszabályt terjeszti ki az uniós állampolgársággal nem rendelkező harmadik országbeliekre és hontalan személyekre. Mivel a tervezet kulcsfontosságú intézkedés, amely a terrorizmus és a határokon átnyúló súlyos bűnözés elleni küzdelem terén folytatott együttműködés javítására irányul, szavazatommal támogattam a jelentést.

Centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (systém ECRIS-TCN) (A8-0018/2018 - Daniel Dalton) HU  
 

A 2016-os Bizottsági javaslattal ellentétben az uniós intézmények most egy központosított rendszer létrehozását tűzték ki célul. A kezdetektől egy ilyen rendszer létrehozását támogattam, ugyanis a központi rendszer kizárja a technikai problémákat. Néppárti árnyékjelentéstevőként akkor egyedül harcoltam ezért. Fontosnak tartom, hogy az ujjlenyomat része lesz a harmadik országbeli elkövetők azonosításának, mivel esetükben nehezebb az identifikáció. Az ujjlenyomat a legmegbízhatóbb módja az illető pontos azonosításának. az EU területén elő állampolgárok biztonsága nem képezheti alku tárgyát. A tárgyalások alatt határozottan kiálltam amellett, hogy az ECRIS-TCN rendszernek nemcsak az uniós állampolgársággal nem rendelkező harmadik országbeliekre, hanem minden olyan kettős állampolgárra vonatkozó információt kell tárolnia, aki valamely uniós tagállam állampolgárságán kívül egy harmadik ország állampolgárságával is rendelkezik. Szavazatommal támogattam a dokumentum elfogadását.

Evropská občanská iniciativa (A8-0226/2018 - György Schöpflin) HU  
 

Az európai polgári kezdeményezés az európai demokráciát erősítő jogi eszköz. Annak Szerződésekbe foglalása óta eltelt idő alatt sajnos nem hozott olyan eredményt, amelyet az uniós polgárok vártak tőle.
A Parlament támogatója volt a rendelet felülvizsgálatának, hogy egyszerűbb, logikusabb és a polgárok javaslatait előtérbe helyező kezdeményezéssé válhasson az eszköz. Az uniós polgárok szavát, mint a Minority Safe Pack eddigi sikere is jól mutatja, meg kell hallgatni. Támogattam a jelentést.

Stav politických vztahů mezi EU a Ruskem (A8-0073/2019 - Sandra Kalniete) HU  
 

Az EU és Oroszország közötti megromlott bizalom és kapcsolat helyreállítása érdekében támogattam a jelentést. Az EU a közös értékeken, köztük a békén, a szabadságon, a demokrácián, a jogállamiságon, valamint az alapvető jogok és az emberi jogok tiszteletben tartásán alapuló közösség. Ezen értékek képezik az EU Oroszországgal fenntartott kapcsolatainak az alapját is. Annak érdekében, hogy az EU ezen értékeket a továbbiakban is képviselni tudja, Oroszországgal folytatnia kell a párbeszédet. A jelentés azt is hangsúlyozza, hogy az EU vissza kíván térni az együttműködés útjára, hiszen a konstruktív és kiszámítható kapcsolat kölcsönösen előnyös lenne.

Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) HU  
 

A határokon átnyúló európai mechanizmus az uniós határrégiók életszínvonalának emelését, helyzetének javulását szeretné elősegíteni a határokon átnyúló együttműködést szolgáló eszköztár részeként. A határrégiók az Unió területének megközelítőleg 40%-át teszik ki, és az uniós polgárság közel egyharmada él ezeken a területeken. Azonban a határrégiókban általában magasabb a munkanélküliség és alacsonyabb a gazdasági teljesítmény, fejletlenebb az infrastruktúra, mint a központibb elhelyezkedésű régiókban. Számos előnnyel járt volna, ha az eszköz kötelező jelleget kap, azonban önkéntes eszközként is igen hasznos, ezért az előterjesztést támogattam a strasbourgi plenáris szavazáson.

Kontakt