Monika VANA : Úvodní stránka 

Členka 

Rozpočtový výbor 
Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 

Poslední činnosti 

Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Evropský obranný fond (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt