Maria ARENA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií 

Poslední činnosti 

Kontakt