Raymond FINCH : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro regionální rozvoj 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro mezinárodní obchod 
Výbor pro rybolov 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Kontakt