Molly SCOTT CATO : Úvodní stránka 

Členka 

Hospodářský a měnový výbor 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy s Mercosurem 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradnice 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt