Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Spojené království
  • Datum narození: 18. červenec 1971, Burnley

Vystoupení na plenárním zasedání

18

Vyučování o EU ve škole (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

Strategie EU pro jadranský a jónský region (A8-0279/2015 - Ivan Jakovčić)

28-10-2015 P8_CRE-REV(2015)10-28(8.9)

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

11

ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví

CULT
17-11-2016 A8-0340/2016

ZPRÁVA o vyučování o EU ve škole

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

ZPRÁVA o podpoře podnikání mladých prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy

CULT
22-07-2015 A8-0239/2015

ZPRÁVA o městském rozměru politik EU

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

ZPRÁVA o krocích v návaznosti na provádění boloňského procesu

CULT
31-03-2015 A8-0121/2015

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

1

STANOVISKO k internetové konektivitě pro růst, konkurenceschopnost a soudržnost: evropská gigabitová společnost a 5G

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

21

STANOVISKO k řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

STANOVISKO o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2015

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

STANOVISKO k výroční zprávě za rok 2015 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

STANOVISKO k integrované politice Evropské unie pro Arktidu

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

STANOVISKO o investování do zaměstnanosti a růstu a maximalizování příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů: hodnocení zprávy podle čl. 16 odst. 3 nařízení o společných ustanoveních

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

STANOVISKO k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

STANOVISKO k přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

STANOVISKO k přípravě povolební revize VFR na období 2014–2020: náměty Parlamentu předcházející návrhu Komise

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

návrhy usnesení za skupinu/výbor

13

Návrh usnesení o situaci v Itálii po zemětřeseních

23-11-2016 B8-1291/2016

Společný návrh usnesení o Evropské dobrovolné službě a podpoře dobrovolnictví v Evropě

24-10-2016 RC-B8-1126/2016

Návrh usnesení o Evropské dobrovolné službě

19-10-2016 B8-1134/2016

Návrh usnesení o situaci ve Venezuele

01-06-2016 B8-0724/2016

Společný návrh usnesení o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Návrh usnesení k nedávným odhalením případů korupce na vrcholné úrovni FIFA

08-06-2015 B8-0571/2015

Návrh usnesení o ničení kulturních památek příslušníky ISIS/Dá‘iš

27-04-2015 B8-0389/2015

Společný návrh usnesení o situaci ve Venezuele

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Návrh usnesení o situaci ve Venezuele

06-03-2015 B8-0238/2015

Písemná prohlášení

3

Písemné prohlášení o výstavbě strategického dopravního koridoru„Via Carpathia“ ve východních regionech EU

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum zahájení : 07-03-2016
Platné do : 07-06-2016
Počet signatářů : 61 - 08-06-2016

Písemné prohlášení o karpatském regionu v EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Datum zahájení : 14-12-2015
Platné do : 14-03-2016
Počet signatářů : 47 - 15-03-2016

Písemné prohlášení o posílení činnosti v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva ve Venezuele

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Datum zahájení : 26-10-2015
Platné do : 26-01-2016
Počet signatářů : 64 - 27-01-2016

Otázky k písemnému zodpovězení

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Rada

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Komise

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Komise

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Komise

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Komise

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

3

Zvýšená hrozba terorismu

14-12-2015 O-000160/2015 Rada

Přístup k financím pro malé a střední podniky

13-10-2015 O-000122/2015 Komise

Porušování lidských práv dětí se zdravotním postižením

08-12-2014 O-000093/2014 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

1

 

Provádění programu „Evropa pro občany“ (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.