Margot PARKER : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Náhradnice 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Poslední činnosti 

Změny jednacího řádu Evropského parlamentu (A8-0462/2018 - Richard Corbett) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Celní kodex Unie: začlenění obce Campione d’Italia a italských vod Luganského jezera do celního území Unie (A8-0368/2018 - Jasenko Selimovic) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt