Jill SEYMOUR : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

Poslední činnosti 

Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo*) (A8-0261/2016 - Tanja Fajon) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Jakost vody určené k lidské spotřebě (A8-0288/2018 - Michel Dantin) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt