Jane COLLINS : Úvodní stránka 

Poslední činnosti 

Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) EN  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt