Amjad BASHIR : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 22-01-2015 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Člen
 • 23-01-2015 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 28-01-2015 : United Kingdom Independence Party (Spojené království)
 • 29-01-2015 / 01-07-2019 : Conservative Party (Spojené království)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pro lidská práva
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 10-02-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Afghánistánem
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pro lidská práva

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 05-11-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 05-11-2014 / 13-11-2014 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 05-11-2014 / 22-01-2015 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 05-01-2015 / 22-01-2015 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 09-02-2015 / 01-07-2019 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19-05-2015 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem
 • 15-12-2015 / 18-01-2017 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004  
- A8-0394/2018 -  
-
ITRE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie  
- ITRE_AD(2018)615451 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami