Nathan GILL : Životopis 

Původní znění : EN 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sám poslanec)  
Aktualizováno: 13/11/2015 

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
  • 06/12/2014-... : předseda Strany nezávislosti (UKIP)

Kontakt