Ernest URTASUN : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ k evropskému semestru pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2019  
- FEMM_AD(2018)630515 -  
-
FEMM 
STANOVISKO o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015  
- FEMM_AD(2015)560862 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k politice soudržnosti a marginalizovaným komunitám  
- FEMM_AD(2015)554696 -  
-
FEMM 

Kontakt