Bodil VALERO : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Poslední činnosti 

Kontakt