Max ANDERSSON : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro právní záležitosti 

Náhradník 

Výbor pro ústavní záležitosti 
Zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 
Delegace pro vztahy s Indií 

Kontakt