• Kristina   WINBERG  

Kristina WINBERG : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti žen a mužů  
- LIBE_AD(2016)575345 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k doporučením Evropské komisi týkajícím se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů  
- LIBE_AD(2015)541384 -  
-
LIBE 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2013  
- LIBE_AD(2015)541385 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2013  
- LIBE_AD(2015)541386 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2013  
- LIBE_AD(2015)541387 -  
-
LIBE 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU za rozpočtový rok 2013  
- LIBE_AD(2015)541388 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2013  
- LIBE_AD(2015)541390 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2013  
- LIBE_AD(2015)541391 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2013  
- LIBE_AD(2015)541392 -  
-
LIBE 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské jednotky pro justiční spolupráci (Eurojust) na rozpočtový rok 2013  
- LIBE_AD(2015)541393 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl III – Komise a výkonné agentury  
- LIBE_AD(2015)541395 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2013: výkonnost, finanční řízení a kontrola  
- LIBE_AD(2015)541435 -  
-
LIBE