• Kristina   WINBERG  

Kristina WINBERG : Příspěvky při rozpravách v plénu - 8. volební období 

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu