• Kristina   WINBERG  

Kristina WINBERG : Otázky k písemnému zodpovězení - 8. volební období 

Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu