Kristina WINBERG : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Nezařazení poslanci
 • 20-10-2014 / 02-07-2018 : Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ - Členka
 • 03-07-2018 / 01-07-2019 : Skupina Evropských konzervativců a reformistů - Členka

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sverigedemokraterna (Švédsko)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-07-2014 / 17-09-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Zvláštní výbor pro terorismus

Náhradnice 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 14-07-2014 / 05-03-2018 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k provádění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti žen a mužů  
- LIBE_AD(2016)575345 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k doporučením Evropské komisi týkajícím se jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů  
- LIBE_AD(2015)541384 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Závažné interpelace 
Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 139, příloha III jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech