Harald VILIMSKY : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 

Poslední činnosti 

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Koordinace systémů sociálního zabezpečení (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) DE  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Harald VILIMSKY  
Harald VILIMSKY 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt