Daniel BUDA : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Výbor pro právní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Izraelem 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Dohoda o justiční spolupráci v trestních věcech mezi Eurojustem a Dánskem (A8-0192/2019 - Claude Moraes) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt