Claudia SCHMIDT : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 

Náhradnice 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt